Luisao
15% (16 votes)
Salvio
15% (16 votes)
Nelson Semedo
9% (9 votes)
Nico Gaitan
50% (52 votes)
Nuno Santos
11% (11 votes)
Total votes: 104